Bölümün Amacı
Programın amacı, 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren, özel gereksinimli, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğ ...

Bölümün Geleceği
Çocuk bir toplumun geleceğidir. Çocukluk çağında yaşanılan her bir olay geleceğe yansır. Bu nedenle çocuğun olduğu her alanda yer alan Çocuk Gelişimciler 0-18 yaş arası dönem için büyük önem teşkil etmektedir. Hem bireyin hem toplumun geleceğini etkileyen çocukluk çağının sağlıklı geçmesinde, ebev ...

Kariyer Olanakları
Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun olan öğrenciler devlete bağlı ya da özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilir, ayrıca akademik kariyer yapabilirler. Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik personel olarak çalışabilirler. Çocuğa ve insanlığa faydalı yeni fiki ...

Kimler Seçmeli

Çocuklar kendilerine söyleneni değil gördüklerini uygularlar. Bu doğrultuda çocuklara örnek olacak, temelde insan sevgili olan, etik değerlere bağlı, yeniliklere, yeni fikirlere, farklı düşüncelere açık, farklı pencerelerden bakabilen,çocuklara ve insanlığa yarar sağlayacak fikirler üretebilen, in ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya merkezli "Accreditation Agency in Health and Social Sciences" (AHPGS) sağlık, sosyal bilimler vb. dallarda verilen eğitimlerin akreditasyonunu yapmaktadır. Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AHPGS, 120’den fazla ülkede 1200’den fazla programın akreditasyonunu tamamlamıştır.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Sağlık Bilimleri bölümleri arasında kurum içi ve dışı yatay geçiş yapılabilir.

Detaylı bilgi için  tıklayabilirsiniz --->   https://oidb.gelisim.edu.tr/Sayfa/yatay-gecis

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın