BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Bilgisayar Mühendisliği; bilgi çağının vazgeçilmezi olan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri ve uygulamaları konusunda teorik ve pratik eğitim ve öğretimin verildiği bir bölümdür. Temel matematik dersleri, bilgisayar donanım ve yazılım sistemi analizleri, internet uygulamaları gibi derslerin verildiği bölümde, kamu ve özel sektörde, sanayide bilgisayar sistemleri kullanan, tasarlayan, geliştiren ve bu sistemlerin pazarlamasını yapan firmalarda çalışabilecek mezunlar verilmektedir.

Bilgisayar Bilimi’nin alanına giren konuları kuramsal olarak analiz edebilen, değerlendirebilen ve yorumlayabilen, çalışmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilgi teknolojileri uygulamalarını kullanarak etkin bir şekilde uygulayabilen, Bilgisayar Bilimleri alanında edindiği teorik bilgiler doğrultusunda yeterli ve yetkin çalışmalar yürütebilen, yürüttüğü çalışmalarla kullanılabilir gerçek dünya problemlerine yönelik uygulamalar geliştirebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Toplumumuza en az bir yabancı dilde fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, problem çözme, zaman yönetimi, kaynak yönetimi, çalışma disiplini ve iletişim becerilerinde başarılı, bireysel olarak çalışma gerçekleştirebilecek yeterlikte, aynı zamanda ekip içerisinde çalışabilme ve sorumluluk alabilme davranışı gelişmiş bireyler kazandırmaktır.

Bilimsel dergi ve yayınları takip ederek bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, evrensel değerler çerçevesinde, toplumsal olayları anlayabilme ve değerlendirme ve katılımda bulunabilme davranışlarını ilke edinmiş, yaşamboyu öğrenme felsefesinin gereklerini benimsemiş, farkındalık düzeyi yüksek ve medeni cesaret sahibi mezunlar vermektir.

 

 

Program Eğitim Hedefleri (PEH/PEO)
 
Bilgisayar Mühendisliği programının misyonuna göre, aşağıdaki program eğitim hedefleri mezunlarımızın mezun oldukları birkaç yıl içinde elde etmeleri beklenen kariyer ve mesleki başarılardır:
 
1. Problemleri tanımlamak, analiz etmek ve çözmek için disiplinli akıl yürütme, eleştirel düşünme ve uygulamalı becerileri uygular.
 
2. Teknik bilgi, fikir ve önerileri dile getirmek için sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde iletişim kurun.
 
3. Mühendislik teknolojisi uygulamalarının profesyonel, etik ve sosyal sorumluluğunu göz önünde bulundurun
 
4. Etkin bir şekilde hareket edin, bağımsız olarak düşünün ve üyelik veya liderlik rolünde ekip ortamında işbirliği içinde çalışın.
 
5. Sürekli kendini geliştirme ve yaşam boyu öğrenme dahil olmak üzere profesyonel gelişime aktif olarak katılır.
Bölümün Hedefi

Hızla ilerleyen teknolojinin ve bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği Bilgisayar Mühendisliği’nde hedef; öğrencileri mezuniyetleri sonrasında bu alandaki gelişmelere uyum sağlayabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak yetiştirmektir.

Hızla gelişen bilgisayar teknolojini takip edebilme, analitik düşünme ve çözüm üretme becerisi kazandırılmış mezunlar, iş dünyasında var olan sistemlerin devamlılığını başarıyla sağlayabilmektedir. Aynı zamanda yeni projeler üretebilme kabiliyeti ve bilgisine de sahip mezunlarımız geleceğe yön verecek teknolojilere de imza atmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunları aynı zamanda yabancı dil eğitimlerini de tamamlamaktadır. En az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade etme becerisi kazanan mezunlarımız, yeteneklerini ortaya koyan özgüvene, bilgi birikimine, çalışma disiplinine ve iletişim becerisine sahiptir.

                                                Programın Öğrenci Çıktıları
                       Program mezunları aşağıdaki  bilgi ve becerileri kazanırlar

1. Mühendislik, bilim ve matematik temellerine dayanarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

2. Halk sağlığı, güvenliği ve refahının yanı sıra global, kültürel, sosyal, çevre ve ekonomik faktörleri dikkate alarak belirli ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi

3. Çeşitli paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi

4. Mühendislikte etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin global, ekonomik, çevre ve toplum ile ilgili bağlamlarındaki etkisini dikkate alarak bilinçli kararlar verme yeteneği

5. Üyelerinin birlikte liderlik sağladığı, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yarattığı, hedefler belirlediği, görevleri planladığı ve hedefleri karşıladığı bir ekipte etkili bir şekilde çalışabilme becerisi

6. Uygun deney tasarlama ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuca varmak için mühendislik esaslarını uygulama becerisi

7. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama yollarını bulma becerisi

 

 

Kariyer Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği mezunları için kariyer olanakları ve iş imkanları oldukça fazladır. Mezunlar ulusal ve uluslararası firmalarda çalışabilmektedir. Bilgisayar teknolojisini kullanan, üreten tüm firmalarda bilgisayar donanımı tasarımı, yazılım geliştirme, yazılım uygulaması ve mühendislik alanlarında uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev alabilmektedirler. Belli spesifik alanlarda uzmanlaşan ve bu alanda eğitimine devam edenler yeni teknolojiler geliştirmek konusunda da uzmanlık kazanmaktadır.

Çalışma Olanakları

Mezunlarimiz yazilim geliştiren, donanim tasarlayan, telekominikasyon hizmeti veren, bankacilik ve sigortacilik faaliyetlerinde bulunanan ve bunun gibi pek çok alanda yazilim ve donanim sistemi tasarimi ihtiyaci duyan firmalarda çalişabilmektedir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine yatay geçiş yapılabilmektedir.

 

Kontenjanlar
(2021-2022)
YKS-Genel - Normal Öğretim
%25 İNDİRİMLİ
Kontenjan 60
Puan Türü SAY
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU
Kontenjan 10
Puan Türü SAY
Taban Puanı 429.45618
Taban Başarı Sırası 72500