Bölümün Amacı
Bölümün amacı; yaşam boyu birey ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, ve geliştirilmesi ile yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik birey ve toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, ulusal ve uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, beslenm ...

Bölümün Geleceği
Bütün canlılar yaşamlarını sürdürmek için beslenmek zorundadır. İnsanlar için de; beslenme anne karnından ölünceye kadar sürdürdüğü en temel gereksinimidir. Bu yüzden insanlar ve besinler olduğu sürece şüphesiz ki toplumda diyetisyene olan ihtiyaç da devam edecektir. Tüm önleme eylem planlarına ra ...

Kariyer Olanakları
Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Diyetisyenler lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora programlarını tam ...

Kimler Seçmeli

Beslenme Bilimi her geçen gün gelişerek değişen dinamik bir alandır. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenmenin önemi ve etkileri her geçen gün artmaktadır. Diyetisyenliği tercih etmeyi düşünen kişilerin araştırmacı, insan ilişkileri iyi, bireysel f ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya merkezli "Accreditation Agency in Health and Social Sciences" (AHPGS) sağlık, sosyal bilimler vb. dallarda verilen eğitimlerin akreditasyonunu yapmaktadır. Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AHPGS, 120’den fazla ülkede 1200’den fazla programın akreditasyonunu tamamlamıştır.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne yapılacak olan yatay geçişler "İstanbul Gelişim Üniversitesi Muafiyet-İntibak İşlemleri ve Yatay Geçiş Esasları Yönergesi" hükümlerine göre yürütülmektedir. Öğrenciler, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin tüm bölümleri dahil kurum içinde ve dışında yatay geçiş yapabilirler.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın