BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

İki ayrı disiplinden oluşan lisans programımız, ekonominin baş aktörü olan Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün ihtiyacı doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürerek, nitelikli iş gücü kaynağını yetiştirmektedir. Programın amacı öğrencilerine ekonomi, finans, bankacılık, sigortacılık, hazine ve fon yönetimi, risk yönetimi gibi pek çok alanda bilgi ve beceriler kazandırarak, rekabetin giderek arttığı işletmelerde mezunlarının çalışma hayatında başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları eğitimi sunmaktır. 

Bölümün Hedefi

Bölümümüzün hedefi başta ülkemizin ihtiyaç duyduğu mesleki eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmek, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, ekonomi ve finans bilgisi yüksek, disiplinler arası iş birliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, yaratıcı, eleştirel, özgün çözümler üretebilen, duyarlı, bankacılık ve sigortacılık meslek elemanı yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık mezunları, başta bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm kamu ve özel finansal kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olurlar. Dört yıllık lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ve donanımlı yapıya sahip olan mezunlarımız, bankacı, finans uzmanı, orta ve üst düzey yönetici gibi farklı pozisyonlarda çalışabilirler. Program içeriği, sektörde nitelikli çalışan iş gücüne ihtiyaç olduğu dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Çalışma Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü küresel ekonomide hizmet sektöründe en yaygın kullanılan ve önem taşıyan alanlardan biridir. İşgücü talebi ve aranan nitelikler giderek artış gözlenmektedir Program içeriği; sektörde nitelikli çalışan gücüne ihtiyaç dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir. 

Dikey Geçiş ile Geçilen Bölümler

Bölüme Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanını kazandıkları takdirde %50 burslu okuma imkanına sahip olurlar.

 

Kontenjanlar
2019-2020
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 BURSLU
Kontenjan 3
Puan Türü EA
Taban Puanı
Taban Sırası
%75 BURSLU
Kontenjan 33
Puan Türü EA
Taban Puanı 211.76869
Taban Sırası 720825
%100 BURSLU
Kontenjan 4
Puan Türü EA
Taban Puanı 270,37844
Taban Sırası 316000