Bölümün Amacı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde kurularak, dört yıllık lisans eğitim süresi içerisinde öğrencilerini uluslararasılaşma standartlarına uygun teknoloji ile entegre  çağın nitelikli bireylerini yetiştirir. Yeni ...

Bölümün Geleceği
Yeni Medya ve İletişim bölümü dijital tabanlı teknolojinin entegre edildiği her türlü sektör/alan için vazgeçilmez eğitim programları arasındadır. Yeni Medya ve İletişim mezunları hem kamusal alanda hem özel sektörlerde çeşitli uzmanlıklar gerektiren meslekleri sürüdürmeye devam ederken dijital te ...

Kariyer Olanakları
Yeni Medya ve İletişim bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, teknolojinin entegre edildiği hemen her türlü sektörde çalışma imkanına sahip olacaklardır. Çağın meslekleri arasında gösterilen yeni medya uzmanları, gerek kamusal alanda gerekse özel sektörlerde kendilerine yeni medya&nb ...

Kimler Seçmeli

Yeni iletişim teknolojileri alanındaki teknik gelişmeleri, yenilikleri takip etme, yeni medyayı etkin bir biçimde kullanma, yeni medya içerikleri üretme, kültürel, sanatsal, ekonomik ve siyasal alanlarla arasındaki ilişkileri anlama, açıklama ve geliştirme, yenilikçi olma, farkındalık yaratma, dij ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın