Bölümün Amacı
İletişimin güçlü öğelerinden biri olan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı alanı, özellikle televizyon kültürünün yaygın olduğu toplumlarda bilgi akışının baş aktörü olarak yer alır. Eğlence, haber, yarışma gibi pek çok alanda hizmet sağlayan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı alanı, eriş ...

Bölümün Geleceği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı’nı da kapsayan iletişim bilimleri, insanı ve toplumu merkeze alması nedeniyle hemen hemen her dönemde sosyal bilimler disiplinleri arasındaki önemini ve konumunu korumaktadır. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü, bir yandan uzun bir birikimi ...

Kariyer Olanakları
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü mezunları, kamu ve özel yayın kuruluşları olmak üzere, karasal/uydu/kablolu televizyon kanalları, konvansiyonel/dijital gazeteler, dergiler; prodüksiyon, reklam ajansları; çevrimiçi platformlar, dijital yayın kuruluşları; sosy ...

Kimler Seçmeli

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı; medya okuryazarlığı konusunda bilinçli, dinlediğini ya da okuduğunu anlama ve kendisini ifade etme becerileri kuvvetli, yeniliklere açık, dijitalleşme ile küresel anlamda önem kazanan enformasyonun aktarımında aktif rol almaya istekli, zamanın trendlerini t ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Bölüm, önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın