Bölümün Amacı
Sosyoloji Bölümü, sosyolojik tahayyüle sahip mezunlarının; küresel dünyadaki olguları, anlamları ve süreçleri sürdürebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine göre nesnel olarak analiz edebilmesini,  araştırma tasarımı ve projelendirme becerilerini bilgi-iletişim teknolojilerini de ...

Bölümün Geleceği
Günümüzde toplumu anlamak ve kavramak, toplumsal düşünmek, toplumun sorunlarına çözüm üretmek her geçen gün daha da önemli bir hale gelmiştir. Dolayısıyla bir toplumu yönetmek, uyum sağlamak, toplum ile sağlıklı ilişkiler kurmak için sosyoloji gerekli bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Özelli ...

Kariyer Olanakları
Sosyoloji Bölümü Lisans Programı’ndan “Sosyolog” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, özel ve resmi kuruluşların farklı pozisyonlarında çalışabilmektedir. Alacakları pedagojik formasyonla birlikte orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi akademi ...

Kimler Seçmeli

Sosyoloji Bölümü, toplumsal çalışmalar yapmayı, gündelik yaşamı, sosyal etkileşimleri ve kültürü incelemeyi, okumayı, anlamayı, yorum yapmayı, eleştirmeyi, analitik düşünmeyi ve sosyolojik analizler yapmayı seven, insan ve topluma dair merak etmeyi önceleyen herkes için uygun bir tercihtir. &nbs ...

Uluslararası Akreditasyonlar

Almanya’da 2002’de kurulan ve Avrupa Kalite Güvencesi Birliği üyesi olan AQAS, Dünya genelinde 5000’den fazla programın değerlendirmesini yapmış bir kuruluştur. 90’dan fazla Alman üniversitesinin üyesi olduğu eğitim programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmiştir. Verdiği akreditasyon, akredite edilen programın Avrupa standartları ve ilkelerine uygun olduğunu belgeliyor

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

kariyer danışmanımız seni arasın
Kariyer Danışmanımız Seni Arasın