SOSYOLOJİ
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

Sosyoloji Bölümü, sosyolojik tahayyüle sahip mezunlarının; küresel dünyadaki olguları, anlamları ve süreçleri sürdürebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine göre nesnel olarak analiz edebilmesini,  araştırma tasarımı ve projelendirme becerilerini bilgi-iletişim teknolojilerini de kullanarak sorunlara çözüm üretebilmesini ve sosyal iletişim becerilerine ve mesleki yeterliliklere sahip olabilmesini amaçlamaktadır.

 

 

 

Bölümün Hedefi

Dört yıllık sosyoloji eğitiminin sonunda kazanmış oldukları ve ilgili sosyal bilim disiplinlerinin desteklediği bilgi birikimiyle de beslenen sosyolojik tahayyül sayesinde öğrenciler, hızlı ve yoğun bir değişimin yaşandığı küresel dünyadaki kompleks sosyal örüntüleri, anlamları ve süreçleri; ilgili yöntemleri, veri toplama ve analiz tekniklerini ve bilgi-iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanarak,  tarihsel-kültürel bağlam içinde tanımlar ve yorumlar, sosyolojik teoriler ve yöntemler desteğiyle projelendirdiği araştırma sürecinde analiz eder, karşılaştırır, çıkarımlarda bulunur ve sürdürülebilirlik yaklaşımına ve kültürel görelilik ilkesine göre yansız bir bakışla değerlendirir.

 

 

 

Kariyer Olanakları

Sosyoloji Bölümü Lisans Programı’ndan “Sosyolog” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, özel ve resmi kuruluşların farklı pozisyonlarında çalışabilmektedir. Alacakları pedagojik formasyonla birlikte orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi akademik olarak mesleklerine devam edebilmektedirler. Mezunlarımız gerek ulusal Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ceza ve Tutukevleri gibi kamu kuruluşlarında gerekse UNDP, WB, UNESCO, UNICEF, ILO gibi  uluslararası kuruluşlarda sosyolog, uzman, eğitmen, koordinatör, planlamacı, öğretmen gibi görevlerde bulunabilirler.

 

 

 

Çalışma Olanakları

Mezunlarımızın, lisans öğrenimleri boyunca aldıkları eğitimin getirisi olarak elde ettikleri bilgi birikimi ile ulusal ve/veya uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri hedeflenmiştir. Bölümden mezun olan öğrencilerimiz, eğitim, medya, araştırma, reklam, kültür-sanat, halkla ilişkiler ve sosyal hizmetler alanlarında çalışan tüm kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Kontenjanlar
(2021-2022)
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 20
Puan Türü EA
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU
Kontenjan 20
Puan Türü EA
Taban Puanı 305.54829
Taban Başarı Sırası 269000