RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA
Neden İstanbul Gelişim Üniversitesi ?
  • Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
  • Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
  • Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
  • Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
  • Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
  • Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
  • Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
  • Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
Genel Bilgiler Bölümün Amacı

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içerisinde faaliyetlerine başlayan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, 4 yıllık kaliteli, farkındalık yaratan, yenilikçi ve profesyonel eğitim modeli ile iletişim alanında araştırma ve geliştirme yapan ve eğitim veren bir bölümdür. Programın amacı analiz edebilen, değerlendirebilen ve yorumlayabilen, çalışmalarında bilimsel araştırma yöntemlerini, istatistik yazılımları ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde uygulayabilen, girişimci ekip içinde çalışma ve sorumluluk alma davranışı gelişmiş, bilimsel bilgi ve bilimsel düşünme temelinde sorgulayıcı tutuma sahip, problem çözme ve zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerinde başarılı, evrensel değerler çerçevesinde, toplumsal olayları değerlendirme ve aktif katılımda bulunma davranışına sahip, kozmopolitan esnekliğine ve holistik düşünceye sahip, farkındalık bilinci edinmiş, kendine güvenli iletişimciler yetiştirmektir.

 

Bölümün Hedefi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, üç ayrı branşın karması bir bölüm olup, radyo-televizyon yayıncılığı ve sinema yapımcılığı alanlarına nitelikli bireyler yetiştirmektedir. 

Okulumuz, akademik kadrosu, eğitim programı, teknik alt yapısı ve sunduğu çeşitli olanaklarla iletişim kabiliyeti yüksek, teknik bilgi ve beceriye sahip, ekip içerisinde çalışma ve sorumluluk alma davranışı gelişmiş, iletişim konularında ve sosyal bilimlerde pek çok yetkinliğe ulaşmış, ulusal ve uluslararası yayın politikalarını bilen, rasyonel, analitik ve eleştirel düşünce yapısına hakim mezunları sektöre ve ülkemize kazandırmaktadır.

Kariyer Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde dört yıllık eğitimini tamamlayan mezunlarımız, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitim neticesinde radyo-televizyon yayıncılığı ve sinema yapımcılığı alanlarında gerek kamera önü gerekse kamera arkasında pek çok iş olanaklarına sahip olmaktadırlar. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü; karma bir bölüm olması itibariyle çeşitli iş olanaklarına sahip olan mezunlarımız kamu ve özel kuruluşların ilgili sektörlerinde yönetmen, yapımcı, kameraman, gazeteci, editör, sunucu, fotoğrafçı, senaryo, reklam ve metin yazarı, muhabir ve sesçi gibi pek çok unvanla çalışmaktadırlar. Bunların yanı sıra aldığı eğitimi akademik olarak devam ettirmek ve uluslararasılaşma yolunda adım atmak isteyen öğrencilerimiz, kariyerlerini bu doğrultuda planlayarak başarılı birer iletişim bilimci olarak hayatlarına devam edebilirler.

 

Çalışma Olanakları

Özel ya da kamusal, yurt içinde ya da yurt dişinda radyo-televizyon örgütlerinde program yapimcisi, program yönetmeni, muhabir, kameraman, editör, yayin yönetmeni, sunucu, fotoğrafçi, senaryo yazari, reklam yazari yapimcisi ve yönetmeni, araştirmaci gazetecili; film örgütlerinde, film yapimcisi, film yönetmeni, senarist olarak çalişabilirler. Ayni zamanda üniversitede, araştirmaci, akademisyen olarak çalişabilir

Yatay Geçiş ile Geçilen Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

 

Kontenjanlar
(2021-2022)
YKS-Genel - Normal Öğretim
%50 İNDİRİMLİ
Kontenjan 29
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı
Taban Başarı Sırası
BURSLU
Kontenjan 5
Puan Türü SÖZ
Taban Puanı 325.75090
Taban Başarı Sırası 121000