İLK TERCİHİM
GELİŞİM

ŞİMDİ SIRA
GELİŞİM’DE

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, her alanda kendine güvenen, çalışacağı sektöre göre ekip çalışmasına, etik değerlere ve problem çözme becerisine sahip eleştirel düşünme yeteneği kazanmış gençlerdir. Aynı zamanda alanında lider olmayı hedefleyen, proaktif davranışları benimsemiş, Gelişim’li olmanın ayrıcalıklı dünyasını keşfedip dünyaya alternatif bakış açılarını kazandırmaya çalışan, toplumsal sorumluluk bilinci ile donatılmış, geleceğe ümit, azim ve inançla bakan özgün bireylerdir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Ek Tercih

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK SIRADA DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA
YER ALMAK VAR

ÜNİVERSİTEMİZİN BÖLÜMLERİ


SAYILARLA İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

24.110

24.110

 Öğrenci 

53

53

 Akredite Olan Program

80

80

Laboratuvardan Oluşan
Dev Araştırma Kompleksi

18

18

Araştırma Merkezi

71

71

Lisans Programı

95

95

Önlisans Programı

16 Tezli

16 Tezli

15 Tezsiz Lisansüstü Program

47

47

Öğrenci Kulübü

GELİŞİMLİ OLMAK

• Kesintisiz ve karşılıksız burs imkanı,
• Uluslararası standartlarda nitelikli akademik eğitim ile hayata 1-0 önde başlamak,
• Aileden uzakta ama aile ortamında yaşayabilmek,
• Öğrenci odaklı eğitim içinde, önemsendiğini hissetmek,
• Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir dönem veya bir yıl yurtdışında okuma imkanı
• Akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek adına ücret siz çift anadal yaparak iki diploma ile mezun olmak,
• Öğrenci kulüpleri sayesinde ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atmak,
• Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında ilk 3’te olmak,
• Öğrencileri ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendirerek, mezun olmadan bir proje bitirmelerinin sağlanması,
• Araştırma ve girişimcilik olanakları sayesinde öğretim üyeleri ile çalışıp dünya çapında projelere imza atmak,
Devamı için...

BURS İMKANLARI

AYRICALIKLAR

Ücretsiz Çift Anadal Fırsatı

Ücretsiz Çift Anadal Fırsatı

ÜCRETSİZ ÇİFT ANADAL
Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda ücretsiz olarak lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Anadal programındaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.72 olan ve bulunmuş olduğu lisans programında %20’lik başarı dilimine giren öğrenciler ücretsiz olarak ikinci anadal diploma programına başlayabilir.  Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında başvurabilir. Çift anadal programına başlayabilmesi için öğrencinin ikinci anadal programına başladığı yarıyıla kadar anadal programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekir. Çift anadal programını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki lisans diploması verilir. İkinci anadal programını tamamlayan öğrenciye söz konusu programın diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilir.

Havacılıkta Etkinlik ve Yetkinlik Sertifikası Gelişim'de

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Avrupa’dan akredite ettiği 53 programı ile Türkiye’de en çok akredite edilmiş programa sahip üniversitesi olma ünvanını elinde bulundururken bir başarıya daha imza attı.

Yükseköğretim alanında başarılarına bir yenisi daha ekleyen İGÜ, Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojileri Programı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, tanınan okul sertifikası aldı.


Havacılıkta Etkinlik ve Yetkinlik Sertifikası Gelişim'de

Videolar