Çift Anadal ve Yan Dal

Çift anadal öğrencinin aynı anda iki lisans ya da ön lisans bölüm okumasını sağlayan bir programdır. Çift anadal programının amacı, anadal programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda diploma alarak öğrenim görmelerini sağlamaktır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi çift anadal programını öğrencilerine ücretsiz olarak sunmuştur. Anadal programındaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.72 olan ve bulunmuş olduğu lisans/ön lisans programında %20’lik başarı dilimine giren öğrenciler ücretsiz olarak ikinci anadal diploma programına başlayabilir. Çift anadal programını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki lisans diploması verilir.

Hukuk, tıp, sağlık programları, mühendislik ve mimarlık çift anadal programlarına başka fakülte veya yüksekokul lisans diploma programlarından çift anadal için başvuru yapılamaz ama bu fakülte ve yüksekokulun öğrencileri başka fakülte ve yüksekokulların çift anadal programlarına başvurabilir.

Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans/ön lisans programında yer alan tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yan Dal

Yan dal öğrencinin anadal programını okurken aynı zamanda başka bir programdan yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu sınırlı sayıda dersi almasını sağlayan bir programdır. Yandal programının amacı, bir programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlamaktır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde not ortalaması en az 2.50 olan alttan dersi olmayan öğrenciler üniversite senatosunun o yıl için belirlemiş olduğu yan dal programlarına başvuru yapabilir ve ücretsiz bir şekilde yan dal program sürecini yürütebilir. Öğrenci, yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

Yan dal programına dahil olan öğrenciler hem anadal programını hem de yan dal programını başarı ile bitirdiğinde anadal diplomasının yanında yan dal yapmış olduğu alan için de sertifika verilmektedir.Çift Anadal ve Yan Dal