Burslar

2. EK YERLEŞTİRME
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi programlarını ilk 5 tercihine yazan ve bu tercihlerinden birine yerleşen öğrencilere +%50 burs indirimi yapılmaktadır. 
 
BURSLU

Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler için sağlanan burs, eğitim ücretinin tamamını kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

%50 İNDİRİMLİ

ÖSYM tarafından %50 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %50 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

%25 İNDİRİMLİ

ÖSYM tarafından %25 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %25 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir.

ÜCRETLİ

ÖSYM tarafından ücretli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretinin tamamını öderler.

TERCİH BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden; ÖSYM tercih listesinden 1. tercihine, 2. veya 3. tercihine, 4. veya 5. tercihine yerleşenlere ÖSYM bursuna ek olarak +%50'ye varan tercih indirimi uygulanmaktadır.

İlk 5 sıra ön lisans tercih burs indirimlerini görmek için buraya tıklayınız.
İlk 5 sıra lisans tercih burs indirimlerini görmek için buraya tıklayınız.

BAŞARI BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim-öğretim süresince başarılı öğrencilerimizi Başarı Bursu ile ödüllendirmektedir. Ayrıca maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerimize Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkânı sağlanmaktadır.

KARDEŞ BURSU

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.  (Yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler ile eğitim düzeyi fark etmeksizin tam burslu öğrenciler bu indirimden yararlanamazlar)

MÜTEVELLİ HEYETİ BURSU

ÖSYS’deki sıralamada üniversitemizin burslu programlarını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere;
Derece Bursu
*İlk 10’a girenlere 2.500TL
*İlk 100’e girenlere 2.000TL
*İlk 500’e girenlere 1.500TL
* İlk 1000’e girenlere 1.000TL aylık verilir.
Bu burs dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz. “DERECE BURSU” olarak 9 ay süresince ödeme yapılır. Devamsızlık, başarısızlık ve disiplin cezası hariç; kesintisiz, ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl süreli geçerlidir.

KURUMSAL BURSLAR

Eğitim- öğretim yılı içerisinde anlaşma yapılan çeşitli eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni tercih edip kazandıkları takdirde önceden belirlenen oranlarda indirim uygulanmaktadır.
 
Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alan bölümlerde tercih bursu uygulanmamaktadır.
 

COME TO GELİSİM BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesi, üniversite hayâli kuran aday öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla; öğrencilerin yeteneklerini, kişisel başarılarını, geliştirilmeye açık olduğu alanları değerlendirip öğrencilere “özel burs” tanımlamaktadır. Öğrenciler www.cometogelisim.com adresinden başvuru yapabilirler.

ÖSYM bursuna ek olarak verilen Come To Gelisim Bursu %100 burslu kontenjanlarda geçerli değildir. Come To Gelisim bursu ÖSYM bursu dışında herhangi bir burs ile birleştirilemez.

AR-GE TEŞVİK BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize AR-GE Teşvik Bursu verilmektedir.

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DESTEK BURSU

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır.
 
*Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresinin aşılması ve bir disiplin cezasının alınması hallerinde, disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere ilgili burslar kesilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, yerleştirme kılavuzunda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.  Psikoloji, Diş Hekimliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Mühendisliği (İngilizce), Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Teknolojisi, Pilotaj, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümlerini kapsamamaktadır.
 
Bu burs, diğer burslarla birleştirilemez.


Burslar