Burslar

BURSLU

Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler için sağlanan burs, eğitim ücretinin tamamını kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim Üniversitesi yönetim kurulu kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

%50 İNDİRİMLİ

ÖSYM tarafından %50 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %50 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim Üniversitesi yönetim kurulu kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

%25 İNDİRİMLİ

ÖSYM tarafından %25 indirimli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %25 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, İstanbul Gelişim Üniversitesi yönetim kurulu kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

ÜCRETLİ

ÖSYM tarafından ücretli programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretinin tamamını öderler.

TERCİH BURSU

2020 YKS tercihlerinde İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümlerini ilk 5 tercihinin herhangi birinde yazıp kazanan öğrencilere;

%100 ücretli kontenjanlarda %30 tercih bursuna +%25 özel tercih bursu uygulanır.
%25 burslu kontenjanlarda  +%25 özel tercih bursu uygulanır.
%50 burslu kontenjanlarda  +%25 özel tercih bursu uygulanır.

(2020 YKS tercihleri için belirlenen ilk 5 tercihe özel burslar Psikoloji, Diş Hekimliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Bakım ve Onarım, Uçak Teknolojisi bölümlerini kapsamaz. Bu burslar kurumsal burslarla birleştirilemez.)

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alan bölümlerde tercih bursu uygulanmamaktadır.


BAŞARI BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim-öğretim süresince başarılı öğrencilerimizi Başarı Bursu ile ödüllendirmektedir. Ayrıca maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerimize Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkânı sağlanmaktadır.

KARDEŞ BURSU

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi hâlinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

MÜTEVELLİ HEYETİ BURSU

ÖSYS’deki sıralamada üniversitemizin burslu programlarını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere;
Derece Bursu
*İlk 10’a girenlere 2.500TL
*İlk 100’e girenlere 2.000TL
*İlk 500’e girenlere 1.500TL
* İlk 1000’e girenlere 1.000TL aylık verilir.
Bu burs dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz. “DERECE BURSU” olarak 9 ay süresince ödeme yapılır. Devamsızlık, başarısızlık ve disiplin cezası hariç; kesintisiz, ön lisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl süreli geçerlidir.

KURUMSAL BURSLAR

Eğitim- öğretim yılı içerisinde anlaşma yapılan çeşitli eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni tercih edip kazandıkları takdirde önceden belirlenen oranlarda indirim uygulanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesinde geçerli değildir.

Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alan bölümlerde tercih bursu uygulanmamaktadır.

COME TO GELİSİM BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesi, üniversite hayâli kuran aday öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla; öğrencilerin yeteneklerini, kişisel başarılarını, geliştirilmeye açık olduğu alanları değerlendirip öğrencilere “özel burs” tanımlamaktadır. Öğrenciler www.cometogelisim.com adresinden başvuru yapabilirler.

ÖSYM bursuna ek olarak verilen Come To Gelisim Bursu %100 burslu kontenjanlarda geçerli değildir. Bu burs kurumsal burslarla birleştirilemez.

AR-GE TEŞVİK BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde dünya çapında, yenilikçi ve girişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize AR-GE Teşvik Bursu verilmektedir.

ULUSLARARASI BAKALORYA (IB) DESTEK BURSU

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olup diploma skoru 35-45 arası olan öğrenciler burslu okumaktadır.
*Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, üniversite yönetim kurulu kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, yerleştirme kılavuzunda burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.

Burslar