ÇİFT ANADAL - YANDAL

ÇİFT ANADAL
Çift Anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda ücretsiz olarak lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Anadal programındaki genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.72 olan ve bulunmuş olduğu lisans programında %20 lik başarı dilimine giren öğrenciler ücretsiz olarak ikinci anadal diploma programına başlayabilir. Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında başvurabilir. Çift anadal programına başlayabilmesi için öğrencinin ikinci anadal programına başladığı yarıyıla kadar Anadal programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması gerekir. Çift anadal programı’nı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki lisans diploması verilir. İkinci  anadal programını tamamlayan öğrenciye söz konusu programın diploması ancak devam ettiği anadal programı’ndan mezun olması halinde verilir.


YANDAL
Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü,en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.