Başvuru ve Kayıt

Başvuru ve Kayıt

 

Değerli adaylar, programlarımıza aşağıda detayları verildiği üzere, sınavsız geçiş, merkezi yerleştirme, ek kontenjan ve yatay geçiş yoluyla kayıt yaptırabilirsiniz.

 

Sınavsız Geçiş

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş maddesinde açıklanan esaslara göre; meslek yüksekokulu önlisans programlarına başvuran adaylar sınavsız yerleşebilirler. Bunların dışındaki tüm yükseköğretim ve üniversite programlarını kazanmak isteyen adaylar YGS ‘ye girmek zorundadırlar.

 

Merkezi Yerleştirme

 

ÖSYM tarafından yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) sonucunda Gelişim Meslek Yüksekokulu’ nun ya da Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ nin herhangi bir programını tercih edip yerleşen öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.

 

ÖSYM tarafından yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sonucunda Gelişim Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ nin herhangi bir programını tercih edip yerleşen öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.

 

Ek Kontenjan

 

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonrasında, yüksek öğretim kurumlarında boş kalan kontenjanlara, (AÖF'nin kontenjansız programları dışında) ÖSYM tarafından herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmemiş olan adaylardan okulumuza başvurmak isteyenlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek olan tarihlerde yapacakları tercihlerde Gelişim Üniversitesi’ ne yer vermeleri gerekmektedir. ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkı kazanırlar.

 

Yatay Geçiş

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş ve kabul işlemleri “İlgili Birim Yönetim Kurulu” kararı ile yapılır.