Başvuru ve Kayıt

Başvuru ve Kayıt

 

 

Değerli adaylar, programlarımıza aşağıda detayları verildiği üzere, merkezi yerleştirme, özel yetenek, ek kontenjan, yatay geçiş, dikey geçiş ve yabancı öğrenci kabulü yoluyla kayıt yaptırabilirsiniz.

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Kabulü: Öğrenciler lisans ve önlisans programlarına Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) veya Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) puanlarıyla; önlisans programlarından mezun olup, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanlarıyla lisans programlarına ÖSYM tarafından İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne yerleştirilirler

Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Kabulü:

Yetenek sınavı gerektiren programlar için Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nin herhangi bir puan türünden en az 150 ham puan almış olmaları ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından yapılan yetenek sınavı sonucunda başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Ek Kontenjan

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sonrasında, yüksek öğretim kurumlarında boş kalan kontenjanlara, (AÖF'nin kontenjansız programları dışında) ÖSYM tarafından herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmemiş olan adaylardan okulumuza başvurmak isteyenlerin, ÖSYM tarafından ilan edilecek olan tarihlerde yapacakları tercihlerde Gelişim Üniversitesi’ ne yer vermeleri gerekmektedir. ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt hakkı kazanırlar.

 

Yatay Geçiş

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş ve kabul işlemleri “İlgili Birim Yönetim Kurulu” kararı ile yapılır.

 

Dikey Geçiş Sınavı İle Öğrenci Kabulü: Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilir. İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencisi DGS ile ücretli kontenjanı kazandığı takdirde %50 burslu okuma imkanına sahiptir.

 

Yabancı Öğrenci Kabulü:   Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1) Yabancı uyruklu olanların, 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların 4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine, 5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilmektedir.

 

Üniversitede eğitim dili bölümlere göre Türkçe, %30 İngilizce ve %100 İngilizcedir. %30 ve %100 İngilizce bölümler için öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler veya Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL,IELTS, ESOL, (FCE) CAE, CPE sınavlarının birinden başarılı olduğunu kanıtlayanlar hazırlık  programından muaf tutulurlar ve kazandıkları bölüme doğrudan kayıt yaptırabilirler.