Burs ve Öğrenim Ücretleri

 

ÖSYS Sonucuna Göre Yerleştirilecek Yeni Öğrenciler İçin Burslar:

 

BURSLAR :
%100 Burs (Tam Burs): Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler için sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

%75Burs: 
ÖSYM tarafından %75 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %75 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir

%50 BURS

ÖSYM tarafından %50 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %50 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.
 

%25 BURS

ÖSYM tarafından %25 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, yıllık eğitim ücretini %25 indirimli olarak öderler. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

TERCİH BURSU

İstanbul Gelişim Üniversitesinin ücretli kısmını ilk 5 tercihten birinde yazan öğrenciler, %30 tercih bursu imkanından yararlanır ve yıllık eğitim ücretini %30 indirimli olarak öderler. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir.

BAŞARI BURSU:

İstanbul Gelişim Üniversitesi, eğitim-öğretim süresince başarılı öğrencilerimizi Başarı Bursu ile ödüllendirmektedir. Ayrıca maddi durumu yetersiz olan başarılı öğrencilerimize Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda burs imkanı sağlanmaktadır.

KARDEŞ BURSU:

 

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %5 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİ BURSU:

YGS-LYS’ deki sıralamada üniversitemizin burslu programlarını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere;

    Derece Bursu: *İlk 10’a girenlere 2.500TL *İlk 100’e girenlere 2.000TL *İlk 500’e girenlere 1.500tl * İlk 1000’e girenlere 1.000TL aylık verilir.

Bu burs Dil puanı ile yerleşen öğrencileri kapsamaz. “DERECE BURSU” olarak 9 ay süresince ödeme yapılır. Devamsızlık, başarısızlık ve disiplin cezası hariç;  kesintisiz  ön lisans  programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl süreli geçerlidir.

Ar-ge Teşvik Bursu: İstanbul Gelişim Üniversitesinde dünya çapında, yenilikçi ve gişimci yaklaşıma uygun projeler gerçekleştiren öğrencilerimize ar-ge teşvik bursu verilmektedir.

 

Uluslararası Bakalorya (IB) Destek Bursu:

Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan öğrenciler %100 burslu okumaktadır.

 

*Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda Burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.